Контакти

Адрес: в.с. Орлова скала се намира на 3 км след с. Лопян код: 2193
Резервации и събития: + 359 877 73 73 93
E-mail: info@orlovaskala.com
Web site: www.orlovaskala.com

Вижте местоположението с Google Maps: https://goo.gl/maps/dBp2vC1PmHxAGJWG7

От магистрала Хемус се отбива към Джурово (следвайте пътя за Етрополе – има и табели за селището)

     

    Банкова сметка BG84FINV91501017438695 BGN

    Първа инвестиоционна банка

    РА-1 ЕООД

    Александър Райчев