Контакти

Адрес: в.с. Орлова скала се намира на 3 км след с. Лопян код: 2193
Резервации и събития:

+359 882 55 66 99

E-mail: orlovaskala@gmail.com
Web site: www.orlovaskala.com

Вижте местоположението с Google Maps: https://goo.gl/maps/dBp2vC1PmHxAGJWG7

За административни и институционални въпроси: +359 877 73 73 93  info@orlovaskala.com 

От магистрала Хемус се отбива към Джурово (следвайте пътя за Етрополе – има и табели за селището)

     

    Банкова сметка BG53RZBB91551014324820 BGN

    Райфайзенбанк България АД

    СТЕКАДЕМИ ООД