Контакти

Адрес: в.с. Орлова скала се намира на 3 км след с. Лопян код: 2193
Резервации и събития: + 359 877 73 73 93
E-mail: info@orlovaskala.com
Web site: www.orlovaskala.com

 

 

Банкова сметка BG84FINV91501017438695 BGN

Първа инвестиоционна банка

РА-1 ЕООД

Александър Райчев