Забележителности

Забележителности и маршрути

Орлов камък –Червената стена е защитена природна забележителност, дом на различни видове редки и застрашени от изчезване грабливи птици. Вижда се как кръжат от в.с. Орлова скала. Скалите имат кафяво–червен цвят, но дъждът ги променя в червени. Красива гледка! Чудесно място за еднодневна разходка!

Крепостта Чертиград е скален комплекс с горска растителност, обитавана от редки и застрашени бозайници и грабливи птици. Римляните в края на ІІ в. пр. н. е. започнали завладяването на Балканския полуостров и земите на тракийските племена. За период от над 100 години римляните успели да покорят всички тракийски племена от Бяло море до Дунав, като останали само на някои места укрепени селища непризнаващи римската власт, какъвто е бил и “Чертиград”. Но в края на І в. пр. н. е. през 27-ма година дошъл редът и на последната непревземаема крепост – “Чертиград”.  Маршрутът тръгва от с. Ямна и през красива горска пътека се стига за 1 ч. и 40 мин., в близост е и Бенковската пещера. 

Водопад Варовитец, местност Вранята вода е природен феномен, истинска горска феерия, уникано природно формирование. Водата се спуска от 20 м през няколко романтични терсаси и се слива в река Малък Искър. Подходящ е за разходка за цялото семейство!. Намира се до манастира Света Троица в района на с. Рибарица

Бенковската пещера е естествена пещера, която се намира сред вековна букова гора. След  разгрома на Априлското възстание в нея се е укривал Георги Бенковски и неговите другари.

Етрополски манастир Света Троица – известен и под името Варовитец,  преданието свързва възникването на обителта с името на Св. Иван Рилски, който е живял в близките пещери преди да се оттегли като отшелник в Рила. Манастирът се намира на 5 км източно от гр. Етрополе, в землището на с.Рибарица. В манастира Дяконът на Свободата Васил Левски основава Етрополския таен революционен комитет.

Исторически музей Етрополе – музеят с покоряваща история, създаден от майстори, които са оставили отпечатъка на възрожденския дух и традиции в региона. Артефактите в музея датират от бронзовата ера, като са представени и занаяти, етнология и художественото изкуство.

Боготвор – Останките от тракийското селище, град Етрополе са датирани към V – ІV век преди Христа. Те се намират на възвишението Боготвор.

Скално образование Куклите – намират се на 200 м от в.с. Орлова скала и могат да бъдат гледката от Вашата стая.

Защитена местност Бачище – живописен природен изглед и характерна за района растителност в землището на Етрополе

Защитена местност Великата –  рядко за страната ни естествено компактно находище на бреза в землището на с.Бойковец

Природна забележителност Кози дол – вековна букова гора, която опазва местообитанията на редки животински видове.

Природна забележителност Грохотака вековна букова гора със скални образувания. Наблюдават се също редки за района смърчове. Намира се над с.Бойковец.

Природна забележителност  Рудината представлява вековна букова гора в целището на с. Бойковец

Защитена зона Централен Балкан буфер – защитена зона състояща се от горски обитатели, важни за защитата на видове като сокола скитник, белоопашатия и скалния мишелов, бухала, врабчова кукумявка  В защитената зона са забелязани 34 вида птици, като 7 от тях преминават през зоната по време на миграция. Зоната е естествен буфер на Национален парк Централен Балкан. Долините на реките пресичащи ридовете на планината са важни биологични коридори за миграцията на голям брой животински видове. Зоната е важна също и за местообитанието на мечката – с нейната изключително изолирана популация,  лалугера и  много други видове. Спомага и за опазването на 18 вида бозайници, от които 12 вида прилепи, 14 вида безгръбначни, 6 вида риби, 5 вида от  земноводните и влечугите.

Вижте отстоянията до основните популярни маршрути от Ваканционно селище Орлова скала тук